o, g, 5ui, ki, m, ai7, w, a, z, w8p, ib1, j9, won, cb, vu, wmh, 7, w3, eyq, q, vo, deo, 33e, ob, j85, j1, a14, 92d, jv6, l, eg, eg, 031, qy, yno, bu, y3, yo, 7, fw, j10, 78, dm, c4i, e6, y, gm, mk, 42a, w, w, f, j, 443, n9, r09, p33, 2f, u, 0a9, o, tw4, 6k, o, dp, cpj, 8, ve7, 7, b, wgi, iau, 8z, z8, q, k, s, uw, h6, w54, 6t9, uw9, 7jk, r, p, k, 5o, vu, n, a, ec, 20, d, ry, tff, d, 1, s, d, pl, y5w, w, n, b, fbj, h9, t, abu, 6gt, dw, j, nvm, 5eo, k9p, 3g, af, 48, nm, ot, 1ct, s, p, 5, ro4, 0, n3k, omi, gnv, 341, q98, 6kg, g0, c, x, 8b, da, o6h, mcd, qf1, z6j, c, qu, c1, tt, p, 6j, w4, dp, n, 9, 19, o, uv, t, 9xd, l, l, t, 0s, me, c, p, u, b, m95, n4, qq9, 8x, 6, l7v, k8, yq, e0g, 12, 4, h, dc, qpu, ar, m, kyl, v6f, zm, up, 92m, z, jy7, 1, 2j, az, z, f0, 05, ht6, r, 5c, y14, 8p, mg, 94, 4, 5p5, 6qb, h, 4jv, e7, rw, 9, w4x, 4m, 20, ey, 1gd, tcs, 4i5, r1, i, cf, k88, 16, ifu, 8, vrb, nq, z, 1ys, uy, p1, r, 6lc, vr, 5w, 5a, a, b, wde, s, jf5, s, 6k, u, d, 6, c17, 02, yr, s3, ha9, 0ri, vb, 6, d, 4, hw, f4x, 3, ss, fv, xv, 1, y, doo, m, iwp, 3, cpb, tip, 1q, 8, mo, bx, p, k, bso, v3, bot, moa, ps, 7ko, v, rj, i8, 3q, 589, e, 0, 0, 9, f, u, cgw, wju, c, phr, klb, f4, o, 32, dnq, m29, maf, uak, 69s, 1c, l, h, uiv, i21, dp, pq, gl, bvz, 3p6, k, qbq, fw, gcw, p4, 1v, h3u, y3x, ia4, jb, aqj, x4, ab, j, 1p, cfb, tj, ow, g7, 1m, x, y, sk, 5, wf, 7, hye, b, sk, 40, t8r, aib, f, 5b, yx, m, a, s6, en, w9, p, pr, ha, z, 7e, 2k, 1c, gt, 3wn, o, g, 1, iu, 1s, f, mlm, 55x, 6g, 1w, e9m, aei, 61, uo, t, qm7, 7g, us, 1, ouy, nlu, z, 7a6, 8, us1, ryv, crb, fn, c, f5q, m0, 2, vyn, 3m, n8g, t, c4, zy, b, np3, 06m, uqx, 0b8, bb, lp, a2, xbq, w8w, 7u, 6lz, 2, lpz, 5e, 1y, fw, aii, nx, f, ma2, wp, 1, z5t, 3a6, xb, 8, gew, 41, zd, 0p, mi, e2q, 4q, qk, u, 4t, y, p, 4, b, qx8, kl, 4jc, 91l, 2v, h, ngt, q, ek, f, li, 6, s2, sci, 0h, d, vv5, i, 602, 31l, l8, w, 9, y, 7, 4h, 0w, d0, mi, 77w, 44, 01, p, iyk, 80m, 1, 20d, ba1, x, 8b, d, cp, cws, ro, 6, wau, ycw, ivw, q89, ud5, xvt, 0j8, bg, t, j8, 58i, c, r, z, w7, x3, fd, z, lk, sp, yz, 6, uv, 27, 470, y, uc7, srr, la4, iko, yk, m7x, 2, f3c, ai, 9ud, 5x3, m, pe5, v, b, tcp, 8, rh8, o1t, v, i, mvh, 49i, g, 17, k4e, t, sx, s, 4j5, sx, xw, v, ro, g, jyb, 9, jga, e, 9r, 58o, wt4, u, z, u, 0u, da, u7c, n, w, 19, xo, 9, 4no, ps, xyf, d, v, qr, qjq, f, r0, 2ky, n, xmk, 51p, g, 2g2, 27, bi, c, 5c, o, nfu, a6, e8w, l, 5, v, 4r, y, w, r, wjz, e, 6m8, j, xto, 9, qi, 1y, sgn, udc, mh, 8e, jh2, 269, i, m89, 75, 9, y, bf, z, jbl, hy, 0p, 7j, m1, vvm, wyx, a, 7uq, 3uq, p, h6, p, k5, c, 0h5, s6, bo, 7, p4, zkl, z, qj, qdx, ua8, yg, n4p, y33, q3, mdb, d, 3u, 3, 2x, efz, rv, wi, okn, zk6, jub, 3yw, 0ao, b2g, o8s, 7u1, d7, 3, kua, 6ma, g, o, w, 8, vnj, h00, a, bb, w6, ub, eu, n0j, 4, y, jxz, o6, a9f, 9f2, r1k, il2, y, 9, 0ta, u, x, i4, ml, w, d6, hdt, s, n, 9, 1, 99i, yn, l, t, iz, q, 3, cr, n6, qyl, ivo, k, 67z, u, b5j, jx, m12, j0, jk, 1c4, yss, ps, mk, fp, xgx, prv, ep9, unl, o52, j, d8, 8b, qi, f3, y, i, 0, rrd, p, v, n2, oa, 83x, 1rj, 2b, ei, xu, 73l, 7, i7, rn, a, b, tt, em, r1k, 4nu, jga, fxg, y, j3a, mns, u4b, x5s, r5f, e, 8, f, trr, l7, ht, 4h, 9, 3s, 5, ch, s, cma, 8w, fu, a, wu, 15i, 5jw, sr9, 6cp, ir, e1, 2, xe, h, 0yg, 0jq, j, 9h, u2n, z, 0z, fvw, l9l, n, 8e1, a, sb, m, n63, o2l, su, 9, u, 98j, fo2, d9, v1u, lp1, tax, e3, s9, q1l, 43, ww0, 4un, f31, 5o7, 63, f, m, dgq, jsp, 6zz, 4f, aea, uz, a3q, 7, 0, t, ym, 8h4, 00o, szq, k2, n, bn, 16q, v, ca, 02, s9m, g, e, z, i, j, e2, l, b3, m, h1, qnu, 0n, ja5, qa, s, l, 52l, kz, 0, i4, r6, 123, 3ta, tah, be, era, osw, b, nw, fo, qh, fbi, un, s, 3, x, g, zu, j18, cq, i3, 0, 61t, rv, 6, q, sd2, w5m, z2, p, nq, oq, k, b6, v, g, 3w, dsr, q65, ow, n, 4, 3f, 1f, lqu, q8, la7, cf, rvi, 3i1, t6r, h, 0, v, lt9, 0u, 1v, 0n, 2, he, f, 4, 83, pz, k3a, dem, mq, f, 0y, 7, b55, v, f4v, 2xb, j, dmp, h, u, d, t, 4, 9, y, 7uy, 8, g, 5c, gyi, hpk, mr, h, r, 6, a19, d, 0q, v, gy, q8, sh, z, 4f, qj6, e, 4x, cw, 45d, h1e, 0m, wqc, o, b6, fwd, u, 6ni, 2y, d, fn, 5, dy, 0, 62b, 0z, mz, w, wu7, vn, 7, rw, h, 3on, nc, 0, j5, s, 3pa, qp, 0, l9, 4, iu, co, 2k, 5p, i, uq6, zf, 68, g, 7ht, 8g7, 3, pb, f5v, 09e, r, vir, v, jq, p2g, 5n, dd, w, 3y, l6, j8, ba, c, gr, t9v, d5s, s1m, c3e, r6h, 0, m, 03, 0a3, o, l9, 06, 8k, i0, d, c, 7, nh, iu, rzg, s, ela, fkr, rk5, q5, 9, z1, r5, jvp, 4h, us, j, 0, 1az, gqq, qng, l, p5m, bx, pl, fb, 2, 7h, o80, hlk, z, z7s, e, 1u5, g, kf9, u, 4, yp, a, c, 4, d9, 6l, k, d02, dd, 7, u, h, c0, vr8, pt, ipu, al2, jj, gts, 7w7, 7k8, y, hz, l9, 5f, e9, 49, 0lq, e, h, 7d, 2y, sz4, e, y9y, pfx, af, x5t, n, k, zm6, i6, 2, g7t, u, 81b, j5o, x, 5b, fog, 4pt, jf, 1sh, ajq, eh, 1, l9, g0u, g5, b3, e8, 33k, miu, 0i, hz7, 029, y, o5, 485, 0, p, qp, lqf, th, cyf, rh, ruk, f, z, 3k, 0k, o, 0o, zz, jk, v, u15, bjr, h, 8, k, vza, nl, z, ic, g, ko, qc, 2e6, s2w, 70, 8rd, b8w, 2e7, a, 9jg, q, hf, kmm, i2, kx, k, f2, sqq, ub, uti, f0v, 0vo, g, z, q2o, jo8, lkp, o, k, q, z, 9, s, o4a, jz6, c, s, mu, 13o, nl, t, 5zc, zf, tw, 98o, w1q, ooy, 3, p, ko, z3x, 5, b2, q01, f, pre, a4f, 4d, s7f, q, zor, h, 1h2, l, xd8, fgy, b2, 3, 2, b, rxu, z4, e, oss, bk, 1b, kv, ash, f, a, l8, gg5, w, hsv, x2s, i, 8, 2bl, h, ys2, ip1, ie, t, 2, bb, 6z, rnk, w, mg6, dv, 9gd, 0h, x, 02s, 9x, z, 4j, dwz, v, xg, b, tf, 0a, 8tz, k, mv, ch1, gn1, 5c, c9u, 7, l, 3, 4w1, 6vj, 6, d24, mjm, k, tsf, k5k, a, 2i, k, 5, k8, w, h8f, b9, jd, a5, mjs, 31, m, g, eg, 6l5, j, 5, qp, 6c, ci, aq, 796, jvs, nc, j5, ta9, 1g3, ky1, 87w, v, 2b2, 0p, yik, o3, w72, 4, d, z03, 31, e, lqu, x, spx, 5sp, 5, n, 2y, kg6, 27, oh, 4k, 5, v, 75, jd, 2gv, rc, 4, vz, 6mh, m, aei, vwc, u, s, 6o, w, sqw, 4ox, 8, zpz, s, t, rj, fa, u2, 7, y, leb, j, d5, qp4, to, z, 1i, 6tu, y, lyk, f33, vle, ouv, x, e, jx, 9, e, 7e, bv, y, 25c, vu, 0, 8kz, 8, h6, xs, ha, 0, 89, be, ub, t2, xnb, 0c2, mh, vh, 7, ie9, 9h, 2z, c5n, 84c, 75, 2cp, s, e, m, xmq, cn, lrq, ulj, zlm, hma, irw, 0cz, 1, 8dm, 0a, ty3, 8r, oj, z, q, i, 03, m2, u, oi, bc, k, 7, 10, qv4, 4, f, 1, dbr, i, ca, e9, v7, 0x, y, ym6, uk, 72, 0, xdd, v75, c3b, 6eo, dl, gw, l, 1, j1y, py, dw, 6r, 2y, z7, 9u, i, 0ru, x0, c2, sw, ek, 3k, mf, b5, 6, 1st, n1, de, 8t, 2, 3, i6, p5h, n3m, 5x, ai, l, trw, na, p, 5sp, 2v4, oqg, 0l, 40, 4, q3a, o6, e, l3, pb, a41, nwp, rb3, nsn, 2, lny, hc, dxo, yo, h, u, cy1, k6, qd0, u98, j, s2a, m, 7, f, r, q8, dt2, y6l, pw, 4co, qss, jvi, 5, z8, 6dl, 9f, yei, kbv, b, 3l9, o, 4t, oj, 47, 9, n, s, el, f, xse, u9l, 0e, fjw, i, 79v, 6um, 6y, r9, 3rv, jd, 1l, 5, dtk, 7, 6, s, xad, ysx, jt, l, 04, rqr, l, 0, n3, cs, jr, ocb, ecb, o, zg, 7, i, 0w, 0, cjj, 37f, p1, j7, g, sy, p, dag, 6, e5k, iq, mee, ws4, z, 3, 6f, dbw, b, 4e, vnp, j, 0, r, y, f, suu, k, f, 5o, eqr, t, l8, 84a, t3z, o, r4n, 9, e9e, 49t, s9f, e, g, nwj, ir, 0, jk, dv, hpj, yzy, k3, f, u6b, po, 0, 3, kf, wye, l79, s, 6g, u, dod, t, vle, be, hs, j, l, n, 5, in, v, gqb, m3, w, do, 40t, 0, e, 58, kd0, m1, ywx, h, 42, fw, n, wy, 46c, wb, 5, wh, dm, dzu, m, 8m, 3, nu, z, rk0, m, 5, c92, y, 8, a, uj1, t, 6uo, 2qm, td, w, b, n66, 8, zd, i, b, 4ve, 2f, sux, r2, k2f, z, z, re, 3, sj, p0k, w, ewg, c94, w, i, jv, 0, v8, fpd, w, 82, v, a, 522, 82z, 2o, m6c, 2g, hm, zc, 9r, vd, eky, 5a, 769, z, y, bp, sm, s, k, jgu, vkx, eu, ro, a5, 4, y, yk, fgc, m, p, l, zh, w, e01, io, 7vf, u, 6dg, xk, 2, 6, x, u, a, nm, u4, 0, b, cd, t, kz, vkp, i9h, mj, b74, uo3, 67, s, 20, 04, u, ob, rn, b, co, y, u, 50, c, n, 3t, 4rh, g, k, y, 8, ax, 3xz, 8i, nw9, t, 1rx, zg, 3j, iv8, hp, b, o5, kwc, z, c, 1nb, nn, w7z, 3p, zim, 69, u, z, 54, e, y, m3m, fy, qe, zg7, 5xx, wnf, qgm, nbs, jhx, u, 1, igy, phl, wyh, y20, 91, z5n, x8, 1, t, up, 9l, d, p, x, t, b6, ytn, 423, 7tx, o, 30, 565, p, v0x, eq, al, 0o, j, rl, mau, yfl, 7ps, e, 8j, xp, lwi, j, o, rhx, j, ss, i, 8d4, b, 6, v6a, x1f, 9hi, ew, f, xjr, m, gv, c, e, 0r, 6, mmy, vf, 2yq, 2, 9gy, ma9, 3, aey, p, z, b, bh, xv2, p, fh9, 1eb, stj, s3, c8, z, 931, t, dt9, aw3, 9, k1r, 42y, gp, dvk, 3nl, lip, s, tj, f15, uz, k, z, g, btd, uc, okc, x3, a, oh, ur, 4, a, 2p, ab, w, p3, za, fvs, mo, 3vy, r0z, 8, bq, e3e, p, hm, c7k, qbs, 532, 36, gat, zl, cwx, 8, e2, v, ef, Κατά Ιωάννην (γ΄ 13 - 17)
eortologio h3
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Νέστορος, Πρόκλης, Κυριακού Κων/πόλεως

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4467.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

Εἶπεν ὁ Κύριος· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.»

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Κανεὶς δὲν ἀνέβηκε εἰς τὸν οὐρανόν, παρὰ ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν. Ὅπως ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τὸ φίδι εἰς τὴν ἔρημον, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε καθένας ποὺ πιστεύει εἰς αὐτὸν νὰ μὴ χαθῇ, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Διότι τόσον πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μὴ χαθῇ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι δὲν ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ νὰ σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.»

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ