eortologio h3
Τρίτη 22 Ιουνίου
Ευσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος και Ζηνά μαρτύρων

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4484.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

Η είσοδός μας στη ζωή της Εκκλησίας

Η Εκκλησία μας έχει κατατάξει τη Βάπτιση μεταξύ των Μυστηρίων της. Κατά τον Μέγα Βασίλειο το Βάπτισμα είναι «θάνατος αμαρτίας, και ένδυμα φωτεινόν, και όχημα προς ουρανόν, και υιοθεσίας χάρισμα….», και κατά τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό «βίου μετάθεσις, και κατακλυσμός αμαρτίας, και νου τελείωσις, και δεσμών έκλυσις…».
Το μυστήριο του Βαπτίσματος –όπως και όλα τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας- το ίδρυσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Αναστάσεως και Αναλήψεως Του, με την προτροπή-εντολή προς τους μαθητές Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28.19). Αυτοί είναι και οι ιδρυτικοί του Μυστηρίου λόγοι, που σημαίνουν αυτά τα λόγια «πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας τους να τηρούν και να φυλάγουν όλα όσα σας έδωσα σαν εντολές».
Με το Βάπτισμα εισέρχεται κάποιος επίσημα στους κόλπους της Εκκλησίας, μπορεί πλέον να μετέχει και των υπολοίπων μυστηρίων της Εκκλησία μας, απαλλάσσεται από κάθε προηγούμενη αμαρτία -παραμένοντας βέβαια σ΄ αυτόν, όπως σε κάθε άνθρωπο, η τάση, η ροπή προς την αμαρτία.
Της βαπτίσεως προηγείται η κατήχηση, οι ευχές που λέγονται από τον λειτουργό Ιερέα στην είσοδο του Ναού. Εκεί γίνεται η απόταξη του σατανά («αποτάσση τω σατανά;») και η σύνταξη με τον Χριστό («συντάση τω Χριστώ;»).
Στο ιερό Μυστήριο ο Ιερέας αγιάζει με δύο ευχές το νερό, τελεί μεγάλο Αγιασμό και μετά ευλογεί το λάδι, με το οποίο αλείφει ο ανάδοχος το βρέφος σε όλο το σώμα (όπως παλιά αλείφονταν οι αθλητές!). Στη συνέχεια εμβαπτίζεται το βρέφος από τον Ιερέα στην ιερά κολυμβήθρα τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σκοπός του Μυστηρίου
Το Βάπτισμα είναι Μυστήριο της Εκκλησίας μας, που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος κατά το οποίο ο άνθρωπος βαπτιζόμενος σε αγιασμένο νερό με τριττή κατάδυση και ανάδυση, στο όνομα της Αγίας Τριάδας, αφ’ ενός μεν αποβάλλει την παλαιά φύση της αμαρτίας ( το προπατορικό αμάρτημα ), αφ’ ετέρου δε αναγεννάται σε μια καινούργια ύπαρξη φυτεμένη στη χάρη του Θεού.
Το Βάπτισμα είναι κορυφαίο μυστήριο και ονομάζεται «κυριακό» γιατί στην Αγία Γραφή υπάρχει ρητή πληροφόρηση, για την άμεση σύστασή του από τον Χριστό όταν Εκείνος είπε στους Αποστόλους: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…».
 Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος ενσωματώνεται μυστικά στο άχραντο Σώμα του Χριστού καθώς γίνεται επίσημα μέλος της Εκκλησίας και έχει το δικαίωμα συμμετοχής και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας.
Ο προπάτορας Αδάμ με την παράβασή του μας έντυσε το χιτώνα της φθοράς, μας κληροδότησε μια φύση χαλασμένη στην οποία μπαίνουμε όλοι ανεξαίρετα οι άνθρωποι με τη φυσική μας γέννηση. Αυτή η φθορά εμποδίζει την είσοδό μας στη βασιλεία του Θεού. Με το Βάπτισμα πετυχαίνουμε τον αφανισμό αυτής της φθοράς και ντυνόμαστε το Χριστό.

Αμέσως μετά γίνονται
α) το μυστήριο του Χρίσματος, δηλ. η άλειψη με Άγιο Μύρο σε σημεία του σώματος (*το Άγιο Μύρο όλοι οι Ιεροί Ναοί το προμηθεύονται από την Μητρόπολη τους. Η κάθε Μητρόπολη το λαμβάνει από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία με τη σειρά της το παίρνει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη το παρασκευάζει με ειδική τελετή και ιερά Ακολουθία ο Οικουμενικός πατριάρχης και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες το προμηθεύονται από εκεί σε ένδειξη σεβασμού και αφοσιώσεως στη μητέρα Εκκλησία μας.)
β) η τριχοκουρία, δηλ. η κοπή σε σχήμα σταυρού τριχών της κεφαλής του βαπτισμένου, ως ένδειξη προσφοράς προς την Εκκλησία.
Ακολουθούν,
γ) η τοποθέτηση του Σταυρού στο στήθος του βαπτισθέντος,
δ) ο «χορός» γύρω από την κολυμβήθρα, ψάλλοντας τον ύμνο «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε»
ε) η ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, και
στ) η θεία Κοινωνία, όταν βέβαια το παιδάκι είναι ήρεμο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ