Εκτύπωση

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο:

Λιούφας Κωνσταντῖνος

Καζαντζίδης Κυριάκος

Παπαδημητρίου Νικόλαος

Συμεώνογλου Φώτιος

          

Ἱεροψάλτες:

Κονταξῆς Στέφανος

Τσουμῆς Νικόλαος

 

Νεωκόρος:

Τσιφλίκος Κωνσταντῖνος