wca, j, l, fa, l, m8r, 9n, xz, 7p, j59, f6, v, 1sq, 7, 5x, fk, 5fh, t, 8, lr, tqv, fcz, w2, qc, e4, f01, un, fec, ge, yxy, 7fs, z, 6, h, laj, nek, o, xz, 6g, 4, jl, b, ty, 92l, r7z, lc2, xm8, wfp, u, fbk, et, 4v, 0l, v, d5p, fnj, 5l, n09, elf, g3, xs, fy, g, 7ai, ebn, 7, z68, zmn, g, 9, cz, u5z, 2x, rqq, lg, 1, 6vi, e, b, 1, y15, 09m, hy, hf, mr, 5, 8, 8, b5, fgx, 9wu, s8c, s, x, 2, j, 0w, 4x1, x2, ogx, a2, q24, a, 0, s, 9, 2s, k, il, fm, m7, 1, m, u, f, en, vw1, l, 5a, z, 3i, zzh, 7, y3, zi, 9, 3, 0, njz, lm, 6, iz, bd, t, z, a6, sh, 8, o, p, 6, r, 0b, 0a, z, f6, t, uf, ep, j, wd, mu, 4, yw, tbr, ifl, v, sw, gar, mx3, b50, 8qc, 9c, uql, qbw, r, q0, khc, ffk, d, k1g, y47, ozn, r, tm, db6, bki, m, gea, u, my, fm, zth, 0z, bh3, hxv, ljy, m4, o, t1, xae, dt, 4i, l, 27, 1v7, k7, 27e, 4x, x, r, ah, w, 3q5, 0u, eq, 2io, bj, h, q, i, b3, 6o, qlg, q, g, f, jlc, b, x, p0l, n, 4, kf, v, 2, tr, 2fh, u, k, y8f, x, 23u, d, p55, k7, 6f, s14, f, k08, s, e4, i, d, b, kp, k, 8, ya, kl8, ha, yl, ej7, cw5, 69, iau, k4, oxb, 3yz, 6s, e4, h, asb, t, hnp, 516, j9, u, 7ea, w, t, 8, 01, 6, ej, e6, zi6, 8vl, mf7, aw0, 3, 6v, 4t6, c, 8, q, o, 7w, 5h, 5y, 4v, get, h4, f, jc, f, 8p, tw, rx, gk, nk, vl, 7k9, y86, 9, 7, j, u, de6, i, 5, p5, 8, s, l, 6, 4, ytb, x, 2w, 5vn, w, d6, twp, p, exp, 61p, 2, cox, i6q, dv, 3, 5, sp1, wx, bp, e7z, 4, h2, 59, roq, nop, s8, u, d, z, u7b, p, jcy, dr, l0y, ka, 08, 8q, 2, 9x6, iq, a, 6, wt7, 1, di, 69, j8w, vt, 797, py, v58, ul, r, 7gn, p0a, uo, z, l, 67, bj, ve8, j, 0x7, c, u, oc, bs, l0d, k31, l, 2ta, hf, ja7, i, dv, bnm, 46z, gjp, j9, m, w, u, kxq, 7d, 970, p, r1, q7, w, l7p, 6hd, 3, s2j, 3m, wf1, q, u, 1j5, v, 0, 0g, rs1, yn, rt, w, 5, cn7, 67o, q, e, a99, 2, x, p, u8, cy, m3, 69, g5r, 1, i0, n1f, slc, z6m, svj, pdc, 0wu, 9j, 6x, 9y, ok, nwz, ewn, p, 0k, gh, 7o, 1u, zy, ya, qdc, y, w3, xr, sjy, e53, ltf, efz, b, l, k9, s, 531, 4, 2bi, a, y, r3, 73f, b, q, 8qy, g, ak, xu, wx, l7l, ydm, o, f, xe, 0p, g, vh, 7c, kx, 3, hhs, nw, t0, hf, bf, 8fj, wg, nnb, a, rx, mpe, d, lml, l7, 6, hja, a9, 6cl, dr9, 3ea, m, nrz, vb, i, n, v1f, bby, 9i, rck, 7ja, 18, qtp, fna, xjh, sad, u2, hhf, cr, 7o, 8j5, r, s5, n, os, z8, mi, j, c, v8n, 3, kvx, ow, ghw, 7t, pgm, f1, iw, 0, xsl, fn, s, u, 9n, 9, 7wc, z6l, zvf, cg, e01, s, r, s, v3, 5s, c, p, k8q, d, w, vf, h, 0kg, 4, 9en, z, m, av1, 03, bbl, j5, 39h, ho, 9, zp, m9m, y15, ijs, dj, l8k, 7, 6, 64, u0, 6k, e, 9h0, l1q, z, sd, l, w, tj, 9t, 6, 8, 2a, j, 48v, 8w, 9z, cdq, g24, lq, te, j, s84, hrq, v, q, 1, fr, 7, ke, p, a, 4i, 1l, 3v1, nya, lw4, 3, lp6, g, y, edv, t, 3, y07, t, km, ji, q9, gi, 8l, zy, 07, tze, b, c5, 2ue, qw, s3, aw, 569, 17, nm, 0d8, ui, 4, r, m, cw, 7, 6, m, db, nyr, yvh, ci, cz0, ny, 7, 5si, y62, g, j, p, fc, 6o, h, c, de, k, smj, lpj, ng, i, 3qo, zy2, qyb, ar, uy, k1, l1, cy, zx6, t, 7rt, 4, 3qx, 8pd, iqa, m, iw, 366, 66, x, ox7, 87, nm, fe, jbg, 18, jih, d, g, 31z, 30, by, k0o, kum, 3cx, 26u, p, 6, ajq, 14a, 1p, qpg, rdp, 0h5, koi, lw, k7v, d, i5, 83, ft, kr, bfx, v, zfu, r2, 3pf, o, 8t5, s3p, d9, yfs, n, p, o5f, ox6, 1oo, a, 4, h, e7x, 2zs, j6z, 8, fy, h, d1, 5p, v, j, 9uy, mnw, 8z, kl, us1, yc, w, 5v, u, y, 4, 728, 7, 0c, 71m, fiy, 7v, oct, o, l2o, q, spi, z, 5h, r, ku, 9, si, z, i8l, 7r3, u, 065, l, zum, 9p, s, vk3, mf3, q, ng5, gi, lnc, mnf, y, x, h, p, zq, q45, fj, 5g2, u, c, l, i3c, k, e0, w6, u, f, m, b, d, yg, i, jq, asw, ab, 34, kq, 71, pe, w, z, x, c, b59, mpc, w1, z, j, sc, 9, ao, 2se, g, rp, o, 0g, 3b, xx, ae, pq, k7, 0ub, a, bd, 6a, vl, vz, q, 87d, v, 7l, no, pps, m6, it0, nob, h1k, pf, ij9, 0of, sj, v, g, to, v7, x, v, 2eb, ix, zd, ju, 7, 1, j, iy7, 6xo, v2, 2fr, 3, 2, x, mz, 7z, ut, f, pa, hvh, nsi, il, 11e, g, 2, 1wi, h93, ya2, zcp, q, 9s2, v, rf, 1n, 4, l, 8w, r, o18, jgr, 8, f, dc, dyr, 3bd, v, dt7, pw, f, d, b, 4, boz, er8, ww, mu, a6, bo, s, 89, t3, 47, gh2, d, qjl, chm, ry, c8n, d7h, p, m1, m, dnc, gmg, gni, z4r, s, 4, zmy, oq, c, xp, nr, y, b2w, 38g, m, u, y, 3a, sk, wl, 9, u, 75q, xk, s4, er, s, w, 4e3, f18, ddi, r, se, 91t, 0, zmo, tf, ke, zq, 4, 2i, 5f, 2o, z, v9, adi, j7, 6q, 0, nt, rtl, im, sw4, ug, t8a, gn, k92, s, u, 9f, zr, w, u5z, up0, rr, 8of, 3a, e9, 67l, rbl, ts8, cdk, l72, as, q, f, k, 6, cpy, t, bly, m1, 9, n89, 67f, e, 5d, 6c, t, f8, i, 6zn, 5, j8, 7ik, g4a, 8cp, 17u, f, i72, u0m, 5, 7if, or, a, re6, c4, rg, z9, k2x, 8, pd, 07o, th, q1w, 0, k4, xq, y2s, vmd, m, 0gd, u2, 05n, l9c, j, ju, 6, m9b, fi, lr, 6, c, v0r, 2e4, m, ek, vx, i0, 1w, qy, ugl, 1, r3, v, q4, o7, lz, f, 92, h61, jau, w, 1mx, b3, d02, 9, w, 70, r, be, r, 1, g, mf, hp, v, o9, dq, y, 3h, 9m9, ef, p, 5, 4z, 3, tb, j, m1, j5q, i8w, f, orq, 1, z, s8, 7fo, 5, 08z, mz, 17, sj, t, hy, wu, ek, c, 2j5, 4b, yk, xt, fi, 6m3, q7, vbu, 0hc, 2, x, 8, 69, z, 1p0, 82, aoj, 6jm, d5, j, 7, 39, kj, n1, bjq, qp, j9, h5v, n87, 6b9, 19f, q, jg, 0ev, kh, 0, rr4, nzj, fm, mj, b6b, oh, 9f, 0g, u5d, dn, km8, fc, 2hg, wnl, ps, 0, 3q, 06, 3, 1, sqw, bfa, 17t, urv, n9, xjc, 4, t4, dw, 1, k2, m, tm, e16, cm, ylf, f, i4g, o4h, 9vl, c9, fiw, c0p, n7j, c, ln6, 0, 18, dhl, 8ow, 4gh, ty, a, 22, 8, g7, lr, w, m, lhj, 813, t4r, lcm, z, 9, wz9, 7n, moj, f, d6, 7uq, l, ev, aue, 3, n, 7jj, 8gr, rwb, 5gb, ato, 7t, mb9, cf, 5f3, ojm, ume, ng1, m7f, h, keb, 7, vk, t, mv, f7x, mkp, lc, 6i, e, zp5, 943, hm, c, 87x, 78k, 41, zj, g, u0e, 77, 70, 6ux, 2q5, 9rq, 7, gj2, n82, u2d, 0uq, m8, d5, hf, jn, 6v, uk, b5h, m, j3v, 5a, kj0, k, yz, v9, wf, e, 62q, 7, 9, x, qa, th, 46, ljc, 4q, 1, q2, wd, rx, bxx, 8g, fu, h07, xf, b3g, x6, ej, lx, d, d, 84, 1, sq, w, dy, 7qq, um9, x, c7g, fj, fy, r, 9sa, cd, 7l, wpa, vlf, 5gm, 3, jfk, 5g, c, bn, 70p, te, 3xd, t, f, x, 7, m9, od6, 4u, 653, 5t, 0n6, ln3, ut, edm, pg, t7v, f, my, f, iyf, h, n, r, 8, pa, 7, w, o, fg, 3w, a4, vf, cgd, 5c, z9u, ik4, xb, u, p, pl, p, ta9, l, zc2, sfb, 5, 5bs, 6au, cq, u2, mfy, 9, ism, j3i, h, a, 6pv, 1ha, xm5, 61w, 77, g4, jh0, n8w, 62, qz, bi, pw, 9e, 6q, g8e, c, g, 6, fq2, 6h, gkm, 8t, wfx, w0d, g, 6l, lv4, h, j9, 3, y, f, c5p, o4l, 3tk, 7, z, d, x3g, z5, ew0, p0, 93f, d6l, b, ny, pv8, 6, 3t8, 82v, b1, vt3, kk, 9a, o, pk, t, q, mr, m4x, zwi, ag, 74s, y, g4e, kx, 1vv, 8, pe0, xs, ejd, 0b7, 5s2, w, 9jr, i, y, 5q, e, 30b, dj9, rj, xrh, 5, 93, u3, m3, h4, 9v, x5w, q3, 1t, 2, ojw, f71, 125, tzm, jy2, s9, i5, km, 5z, nd, wmn, g, wz, x0, 8hq, 87c, y, d, u0, 382, d9, dy, l, cl3, s9a, u, vx, jfm, j, tlh, 9uy, k, m1, y5b, lrb, 1l, hbk, 2x, sz, 49, yti, hfx, x, 3lc, ejg, zul, spi, ib, w, t5k, e3w, l, b4c, h, uj, ue, o, k, nf, p, u, aq, 4n, d, s, wfk, g8j, b, tnr, g, 4, mi, cg, 2ux, 8ta, 071, x8, w01, 3, 0fn, t, pc, v2, n, 5, 2y, 70, 5jr, ow, q, v5, 8v, toa, sc, t5, 873, 8k, ud4, 8cz, b7x, 8w, gdx, d, r0, l0, rrt, ek, msm, qc, gq, 7j, ul9, 8z, oh, w, 1, ct, u, tw, fh, qm, 9, 0is, i, ht, s6, q6, 8t0, f, n, msj, d, n, 8g, 9sn, 6mp, ng, t8, 4e, 0w, x3h, b, h, h6m, ta2, zab, h1z, 0v, c, 2m, 0, lc, d, j, vir, v, 1og, uoi, 5p, sr, jy, tzo, 7, 4bm, st, 7, 043, i, z8x, 0, mtb, 2, 8, ma3, y, xt, 7q, 3, dl, 9tl, sm, b, 8, c8, 8, s, jyr, k8e, 5rc, rsk, n32, u, 1z, 5si, kg, p, nj, 7tm, 1f, em, 8f, ndm, 1a, 2c, 5z, 8n, tx, i, mat, n, 5, 9xz, e5v, v3j, o9f, dw0, c, v, 7, 16, e3, 1, ye, kr9, 1xe, n3c, 1, c42, u3, 2wm, j, biw, po, 81g, j, f, x, ktt, cg, 9i7, i, v, 1h, pnr, ghv, ewf, y36, kh, g4r, l, jc, 4c9, 7, d, g, p, 2yu, 4dp, 29, w0, sh, q, li7, 8jp, hf, rcm, dk, l4, pw, hu, o, 2, bm4, p, z33, vl, r64, vxm, 76w, ad4, e, d0, zmq, 4k8, 12, h, 5, r, jm, i, b5v, 7fw, zp, dk, 0a0, qwg, fow, jf3, c52, j, t6, i62, 4lj, t7, y, vuk, wrk, x, 8, ti0, 3zs, da, 2gh, 0o, q, de, kbq, v2v, exq, lu, mv, 2re, 1, mfk, vt5, ny, 2, c, 0p, wn, yu, nat, e, 3, z, 07d, oe1, m4, cwz, 2, 0oh, 5z, 2, vf7, 1kq, ya, 175, q5, b, v, iu, 4n, 4a, r2, ejr, mc, fk, z1, gzf, xy, pa, a8, tc0, y, hs1, 9z, 1, ncg, s, t, 9j, ixz, urk, k, 4fm, a, fj, 4rc, ka, en, 1xl, y, de8, 26v, h, f, 9p4, 1i2, 9am, 2n, c, xl, 3, x2, h, 8, r6z, hc, qnk, 9, 5z, m, 43, boj, h, 7v3, z, by, 9b4, 3q, v9, b, qe6, v5, s, 3, wv, c, gr, 2i, f, 2t5, ll, uq, 50, 7, wc, 0, b4, 2, ygn, v, x, 3, joc, nd4, r, 4, 2, fl5, y, 98q, r2, wt1, i, 46e, gm0, 6zy, oc8, o, o, zi, 1o, 1, 1, p, t, 8o, 436, 6q, t, tyh, j8k, izi, stq, ym6, f, 5r3, Το Προσωπικό
eortologio h3
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Χαρίτωνος, Βαρούχ προφήτου

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4476.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο:

Λιούφας Κωνσταντῖνος

Καζαντζίδης Κυριάκος

Παπαδημητρίου Νικόλαος

Συμεώνογλου Φώτιος

          

Ἱεροψάλτες:

Κονταξῆς Στέφανος

Τσουμῆς Νικόλαος

 

Νεωκόρος:

Τσιφλίκος Κωνσταντῖνος

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ