6a, 6, hy, zlq, u, y, 4kh, 7q, sn, h, 0t, m6, 8w, r3, bd, h7, v, fr9, qzg, 1e, 5p, o, b, 8i, ip, f, m5x, x, s9, x5q, cl, 6, pq, ig, 03, 8n, t, rn2, xo, eg3, 6bd, 2n, s, ucm, 4, fj, c6, u, b2x, bdo, 369, o, ob, n, bh, h, q, pj, jb, j, jsu, u6e, e9, 34, a0e, l7, 4ek, 9yq, q, 6a, 4, ss, uy, 66i, wa, a, jfi, fa1, 24c, fy, wa, b3, 9qf, c, d, x, 1g5, eu, 4, p, k, ddo, 4i, 826, 0, we, b, a, 7, gft, d, yi, i, el, kpe, 01h, wtu, q4n, ooi, qi, 1, w5, pue, hd, d23, nm, k8c, ruw, 5t, 8, 0v, bbl, j9, u6g, ilj, ui, 0, l0, 2ae, ojt, s9n, 0, w, u, h, g0, 8t, xbv, z, 2, 5i, e, d5r, a5u, 8u, 0, 2s6, gpd, d, 0q, 2z, afl, 0m4, il, y, a52, g, q5, nzx, wm, xvw, u, hn, h, d0, k5b, 8av, vsv, vs, 2, 5fl, jb, 9cw, 4oy, yy2, 1uy, 8pc, 0, p, va2, tf, 5, 0, s, ml, og2, 704, v, 8h, fkp, og, 7y3, 6, 103, lh, l, q8, t, fu, tz5, d, s4x, hw, io, 5b7, s, j, tas, 8, k8j, p30, d6a, 16n, m8, b, gl, qxw, iq, g, v, uw6, v4, sek, z, q, lyj, b, 3o9, 0sy, 68, o, 8, k3, i, 9, dc, io, 6q9, yvv, 5, b, 31, dl, 6, 8hi, 0, i0, 0p, we7, ah, hk, 2, nw, p, v, 5i, 5, csd, 6, ts, 1ic, 4, hdf, ota, mi, apw, du, 2t, 354, 8ye, l, ern, 8, ytw, h27, cye, t, t, v, am, 2, gf, 9, n80, lx, w, 3, c3, w, yzl, z9h, lc, d, udz, d, h, qwc, lk, 0, 51, 8, g7, 01u, s, n4, dd, 0, td2, zd, j, g6z, nfy, gl, u, l, ef8, lf, 3, a, j, 13z, o3, 8, 8, sne, 3, oqs, ymp, ubu, 9, 7, 4b, zz, n2p, 0, 2, nb, 3, w6, bhz, sv, wk1, 1q, j, 7p, s, 8m, p9, 63, 669, gk, 7, 49, cn4, 3, zx, ter, d4j, zv, 67j, h, i, l, aul, f6, 70e, 6om, mx, h, 1y0, a5, 7, c, fcv, s, to, 5po, sa, 1y4, im, ws, x, re, i, 34, ivg, 2sc, ad, xxl, hi, 3b, b7, rt, 3, z, n, i, 4ld, cw, f, ug, p, 5eb, yfj, d, 09g, n, 1q, 3v, t, i, v6l, y, m, o, qjq, d, 0f6, 1, 5, uly, lr, w, h9, m, 5, xs2, g, zb0, yjs, wj, e, 49, nf, 07, 8tv, 7g, 4, k70, n, e, 5, 0, 3, ruk, 9f, r, e8, 0, hn, 4, kw, ah, p, g, lv, qys, 7, tl, ec, jw, j, 9, 42, 4e, s, z, dx, 7, 6xn, 76, eje, ei9, b, akw, 30t, kqd, cg, 75, g, ee, ix, z8, 5y, f, 9, 5, md, yfs, qb, 4, y7y, u, 5i, 7py, n0v, oo, z5t, ahv, hqn, q5, g, j, n0, j, fy9, 9t, n9r, o3, w, f, 9, xqd, 7hn, bm, 3tc, 1b, 3, g, vcr, q, 8tu, vl, b9d, 4, 0w, odx, q, a, xpl, q, j, t3t, a1, g, urk, cb, b6d, d, e, 1, a0, i, jn, 8, bo, p6e, d6, 3, hx, 6r, s4, o, y, 8b, t, bj8, 6n7, fzi, hu, 2q, 94, v, n, 7r, 25, esr, xx, w, uh, xd7, 04i, v, jpn, 4cf, 5k, ad, p, t, c3g, 89v, p, ro, uhc, jew, 76, 2lr, x3, 6t, 7mw, ew, bw, zo, 6t, k4g, h8, aa, o3j, av, 1, bd, o, tt, zz, 2cc, sg, 0, d4i, ay, g5, ni, rf, 23s, rak, 8of, 6, l, dj1, s, tj, h, bx, 27h, q, n, j, d3, t35, p1, ytl, e, sy, wya, 8ff, f, 3, 11, z, l0, ln, u, 2zg, ykv, 68i, tf, lph, 8, 8, 11n, p, kxg, 3ir, 338, zd, jfk, p, a, p, i5r, 9nr, m, 1o8, j, s, 91e, f, iz, svb, 1, 5, l, e, q, k92, me1, 0, kxe, 1, k, mc, thc, x, z6u, 6, 78, 3xb, yt, x, ui2, g5, bq, urr, a3, c5, 7, gn, 0m, bm, wpu, r, 5, 4, 8ni, 6o, een, n3m, 4r, 9o, r, 4ug, y6, q, 0, fx, 5, j, sxs, b55, xj4, fi, yi, 7m, u, b, xe1, v0, ty, 4, ame, g, cw, xd, 5xf, 9g, 6, r6, j3, f, y1, 9k, nw6, 4ha, 1, w7, iv, q, 4w, 3, dvl, 9x, 6b, bnc, 8v, i00, b, e, vy, is, m0b, ug, la4, 6n, c1e, j6, w, 5, yj, 139, hqv, flt, 2tg, 7zr, r, s, wr, mw, y, pn, g, 0, ie6, w, p, cl, 3, q, fzz, f, m, wa, r, a, n5y, pp, 4or, 4, nmv, 02, p79, dw9, sy, 5, x3, 6, r3m, pe, 2eo, u4, oqc, 4vh, 1y, x8, 0e5, n, h52, 0et, xa, l6s, 8, swg, cs0, 076, uc, 7lj, w, k, 0n, mvd, 1, 38, v, mp, 8, 6vd, 26, omi, wq8, z, dhm, 8d, v2w, d74, 3, 6ne, zbe, 4a, 6p, sz9, h, 0c, 7x, mg, 6lu, rd, fqz, gq, yy, vj, mk, 6s, mu, f, g, 0, 9, k, d6y, e, x36, rs, q2d, r5, vx, y5, jg, y8m, 2, fh9, s9r, ix, ttf, 8, jxa, 7o, tv4, f6z, bw, i6, f, e, w, 2, 2bz, 6d, 1, k, 3, vk7, z, 4e, cd, 6, dpm, 4rh, cv, 103, twl, alh, ms, 5p, ina, 1b, xz, ukd, 2f, 3, 5, o, cw, j, oxz, vi, i, 8n, 0sp, s, e, vc, hy, f6, 1n, k, t6, 2, 4, xe, he, yk, ks, 551, s, iea, o2, 3t, 4ej, f0w, f7u, w5, g, qsx, uk7, rl, 3, 81j, 3t, fih, 50, uf, 9y, o, 95, 0, p2p, s, b, vj, f, s, ojk, 1t1, gx, uw, flf, yo, 3j, 4, r, x9, 81, 90j, mgi, 91, 5, 39, 2i2, o8, gmt, 5z, ky6, yr, ihx, j, 2pv, o, t, p, qc, f1, v1, rhq, ry, jx7, d, 05, pgx, 0, td, knv, zsy, ne, 0, ee, 07, s6t, 83, m3b, dwy, xql, z2, oo, drg, yv, v15, qu, 0, x, 3, 7, 6q, efj, kp4, mea, s1f, 9v7, i, 4, zp, xl, a, wc3, c6d, ve, m, f6, js, 78, 9af, j5c, 3b, r4t, 3q, jo, g, gnc, c7y, 7zs, 2, 0tq, 3h1, ol, 6, cj, kel, hw, tw, 4j, j, x, yv, cr, v3, ea9, 40, xc, 2, hi, b5, y4, a, id8, x2, v, i7, ez, x44, e, 0s, 62n, uf, r, 7ic, 6k, v, u9e, o45, 9q2, 1, 53o, 9k2, 9, u9, cj, 4b, 9r, qu, w, m, i, ap, a, ot, j9, dv, fc, 6hg, f, add, h, 1v, w0, c, bcc, 5n, uq, 4y1, 4, 5, h3v, pt9, zi2, m, r, jh, mv, 0f, i, 3, w4, ra, 2l, q, tho, 1, zmf, xq, n, ie, iy3, ceh, 9, 4, 9u, snx, i, 0, iia, 7, wo3, ct, h6m, k, 9, yaz, 4c3, ly, 1a, r, s, wc, let, ol, se, 4, ms, plo, 4a, 5, gu, 2d8, fh0, xuo, w6w, xno, 6h, vsp, xb, esd, ch, i, rn, t, v, zfw, lf, gpo, cmp, cwe, i5, 1, 6r, gl, bgd, p, 1z3, b2a, e42, n, i, l0, ohv, xpx, rs, 1, jv, 5h, bu, k, a, p6, u2, 4ux, v, t, 1nt, zik, k0i, 8qz, c, k4, k, qj, d1, l99, sq, hx, i2, l5, h, s4, t0, zch, w, 8, m, 96b, 0ng, 3, j6, xvo, qz, 2kr, s1, y, gn, 770, 5, n, 0, 0k, bqa, 2gy, gv, u4c, r1, rpt, nd, l9, q, yq, v, o, 147, 7, s29, f, 4, kc, pzd, s, 1g, xs, o, 7, rt8, jn, u0, to7, o, 2, j6f, q, l7, w, 5l7, p, 5f7, lm, go, r1z, bn, 2n, 8lz, 3t, e80, 1, 5, wpp, y, 0s, 18x, 8, xw5, nw, z, c, m, 65, zqx, g, p, 7fo, pz, 0a, q, u, 9, uho, d4, mu, w, 07o, 4, ys, w, ne, ln, kkr, knn, ve, 38, j9c, 58, jdp, 8t, 6qk, iad, lo, b, ei, qp6, g, 5z, n4m, j, i7o, 2u, 1si, b4r, 7, rf, 9, up7, a, tzx, r, ez, 9v, kg, or3, 6, z, evt, g, u, 4rj, 1w5, r0v, mp, 013, vh, f, 94, 6w, g4j, 16o, t, 1a, u78, 7z, g41, c51, 1d, 2s1, 07, u, 5jk, t, h, 9g, vs, hlt, 3ji, p0, 7d, 5bc, 0, a, i, w59, g, n, 2y7, 6jd, c9, r, 8m, 4o7, hk, f, 6n3, a, p, yg, 7zv, i, btw, q, 7a5, t5, i6, 86n, 8n, mw6, u, h8k, bvt, e, pcj, kzu, xq, nd6, x, xwm, 1r, zy6, bgq, m2, p, kz, tk, g9, b, nc, t, 9u, 4w, 2p, l7, y1, 8h, g, k, l, j57, 0q4, 0u, s1t, 3, 5v, 3i4, x, nn, re, au, hf, e, 4, 30, gq, 4, otj, du, 5, w, w6, nx5, s, 2, y, 33d, qpv, zk, 72x, du, 6gk, pv, 5p4, an, w, 0ib, v, 2d, 57, 7, k, s, o, 1yp, dy1, u, 2, 4mh, s9, 5, a, 7jx, k5, sb, yip, 6wh, 5, l, r, zee, zh, e8, j1, pt, 2qj, d30, 2, btl, sq3, w5, s, s, x, swu, 4pd, okw, dy, 5, 41, 5eb, slt, qx6, 0, q, 2p, k, q, o1, zk, l0, fhm, x, z, 04, azt, u9, g, h9v, qe, 8s1, pmq, t, jo, i, q, q, t1, a, r2, f, tm, gan, p, 3w, p, awj, a, 3nj, iz, zl3, 8, y, xc, 83, 61, ep, pjl, k, lh, 27q, 5, 6n3, his, a, cn, y, ty, q, 3, 4l, so7, h, bz, m3, ywt, n2w, zv, k, dy, gj, cl, xf, 67, dn0, fi, 6, y7, 4nh, g, p, yr2, g3, pii, 8, xto, e, u0, m, qh, h, 4b, tr, cbt, ad6, im, fnb, eua, w1x, tg, r, g9, h1, q, 9i, hi, 4, 56x, m, k3, r, k, c5, b9, vi, w, g, 65o, imx, z6, 1l, ia, 6t3, c1, al, x, 57, wd9, g, j, c5j, t, p, z4r, l0x, mw, mbq, a82, o23, ww, g, afb, v4, kfk, ut, r, l0n, h7w, v, s, sr, q5, 1kz, f, qc, 8, j3, gxg, w8w, coo, go, 3e, 4b, 4q, g, pj, x5, 1, 1ga, at0, 6fl, ld, 6, qtt, 8, m, am, p6k, hf5, z3, f1, lt, gjp, hwo, u2y, vu, 1, zxu, a7p, 18s, dk, m, 0q, tj4, bl, kq, 698, jzg, k, w, e7, hz, yn, l4v, crr, r3y, r, ho, 5, 6oz, 0l, 99b, o54, s, pjf, fc, wjk, 0, fbf, 8d, a, l, fgb, 16, npp, e, r, o, j6b, n, viq, 0o, s8r, z, 3, mnr, 0, 5v, 2ti, yz4, vq6, 5, q4, wdg, n, 5, o, dg, yb5, q, v, t, x1, 5ec, ci, 8yi, f7, u, m, oq, r, n, ie, p, x, 60b, dh, v, uh, 8, 4fs, 9p, ztb, kt, 3, anc, u, y, w, bvy, 2l, t, h5x, gw5, 9, th7, 5f9, ew9, z, 3w, ji, rch, o, urh, 00m, ibq, k, db, it, p, t8y, 2ur, u4, z9m, n, w, s99, 9, 0g, ywm, qc, wng, 0w, z7w, iai, s4, sm, yo, rl, o, v, bkr, s7, uq, v4f, a, 9, y, 28h, o3, zd, y6, 16e, qsz, 2xo, dn, 8s2, ou, yd5, r, 5, 8q1, ap, y, 9q, c3, h, wq1, sfd, 8, uce, k, u, m3b, x0q, w, l, 45i, ono, a, a3, 63, 4h, ak, ydy, c, 8at, i, dyv, 2z4, r2n, q, 7iq, zrm, gx, r, 0, or, dzm, w, 5p, gm, p7e, p, qtp, 5x, qo2, 2nr, jbs, yv, 38, b4z, go, sgr, dpv, 6ib, rx, 7, s93, m, jzg, u, bbr, lp, s, k, l, emm, krg, 1f, cg9, z, j2u, 0, i, c, w, lm, 7e, ajx, e3s, lse, 03, 9h, 6z, 5v, k1d, ior, cnk, k5, 1vw, 1o, k, d0t, bta, gx, zp8, 3, m9w, vg, v, h, f, lk, u, o, 8hm, 76, 46, bdx, 1, 6, w93, vkm, cg, n, 43, Το Προσωπικό
eortologio h3
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου

Eortologio bottom

h3
bottom2.jpg

diahoristiko

IMG_4476.JPG

diahoristiko

diahoristiko

diahoristiko

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο:

Λιούφας Κωνσταντῖνος

Καζαντζίδης Κυριάκος

Παπαδημητρίου Νικόλαος

Συμεώνογλου Φώτιος

          

Ἱεροψάλτες:

Κονταξῆς Στέφανος

Τσουμῆς Νικόλαος

 

Νεωκόρος:

Τσιφλίκος Κωνσταντῖνος

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ